Archive for marut

Հայաստանի անվտանգության մարտահրավերները

 

Հայաստանի կառավարման համակարգը գտնվում է խորը ճգնաժամի մեջ, որն իր բացասական ազդեցությունն է ունենում երկրի անվտանգության և զարգացման հեռանկարի վրա: Մի շարք գործընթացներ, ինչպես նաև միջազգային բազմաթիվ զեկույցներ ցույց են տալիս համակարգային ճգնաժամի ախտանիշները:

2008 թվականիի նախագահական ընտրություններից և մարտի 1-ին խաղաղ ցուցարարների դեմ ուժի կիրառումից հետո Հայաստանի կառավարման համակարգը հայտնվել է խորը ճգնաժամում, ինչը տարբեր ձևերով երևակվել է վերջին 10 տարիների ընթացքում: Կառավարման մոդելի վրա ճնշում կա ոչ միայն հասարակության կողմից, այլ նաև միջազգային գործոնների և արտաքին մարտահրավերների, ի մասնավորի՝ Ադրբեջանից բխող վտանգի տեսքով, որոնց Հայաստանը չի կարողանում պատշաճ ձևով արձագանքել: …>>>

«Ազգ-բանակ» կոնցեպտն Իսրայելում

 

Կառավարման համակարգը և բանակը

Իսրայելը հանրապետություն է՝ կառավարման խորհրդարանական մոդելով։ Սահմանադրություն չունի, այն փոխարինվում է մի շարք օրենսդրական ակտերով։ Պետության ղեկավարը նախագահն է, որի լիազորությունները սահմանափակված են։ Ողջ իշխանությունն իրականացնում է կառավարությունը՝ վարչապետի գլխավորությամբ։ Բարձրագույն օրենսդրական մարմինը միապալատ խորհրդարանն է (Կնեսետ)։ Դատական համակարգը կազմում են աշխարհիկ և հոգևոր դատարաններն ու Գերագույն դատարանը։ Վարչապետը եւ նախարարները ընտրվում են Խորհրդարանի անդամների թվից: Կնեսետի հաստատումից հետո նախարարներն ստանում են վստահության քվե ինչպես «ներքևից»՝ ժողովրդից (mass support), այնպես էլ «վերևից»՝ Խորհրդարանից (elite support):

Իսրայելը ռազմականացված տնտեսությամբ ագրարային-արդյունաբերական երկիր է։ Արդյունաբերությունը զարգանում է ռազմատնտեսական ներուժի հզորացման ուղղությամբ՝ հիմնականում օտարերկրյա կապիտալի հաշվին։ 1970-ին երկրի բյուջեի 40%-ը հատկացվել է ռազմական ծախսերին։ …>>>

«Ազգ-բանակ» հայեցակարգը Շվեյցարիայում


Կառավարման
համակարգը

Շվեյցարիան աշխարհի ամենաժողովրդավար երկրներից մեկն է: Բրիտանական «Էկոնոմիստ» հեղինակավոր պարբերականի «Ժողովրդավարական ինդեքս–2016»-ի ցուցակում Շվեյցարիան առաջին 10 ամենաժողովրդավար երկրների թվում է[1]: Նոմինալ ՀՆԱ-ն մեկ շնչի հաշվով 2017-ին կազմել է 80,837 դոլար, որն աշխարհում երկրորդն է Լյուքսեմբուրգից հետո[2]: «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցոն կազմակերպության Կոռուպցիայի ընկալման համաթվով (ԿԸՀ) չափվում է պետական հատվածում առկա կոռուպցիայի ընկալման մակարդակը այս կամ այն երկրում: ԿԸՀ-ն բաղադրյալ համաթիվ է` հիմնված գործարարների և փորձագետների շրջանում անցկացված տարբեր հարցումների վրա: 2016 թվականին Շվեյցարիայում կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը եղել է 86, և 176 երկրների շարքում այն զբաղեցրել է 5-րդ տեղը:

Շվեյցարիայի նման հաջողության գաղտիքը ոչ թե իր բնական ռեսուրսներն են, որոնք այլ երկրների համեմատ շատ նվազ են, այլ քաղաքական ինստիտուտները, որոնք ապահովում են քաղաքացիների մասնակցությունը քաղաքական որոշումներ կայացնելու գործընթացում, ինչպես նաև քաղաքացիներին հնարավորություն են տալիս ակտիվ մասնակցություն ունենալ երկրի կառավարման գործում: …>>>

Դելֆի մեթոդով փորձագիտական հարցման արդյունքների վերլուծություն


Առաջին
փուլ

Հարցմանը մասնակցել է 15 փորձագետ: Առաջին հարցաշարի՝ նրանց պատասխանների հետ կապված պատկերը բավականին բազմազան է, սակայն «Ազգ-բանակ» ծրագրի նպատակի մասին հարցի և այս փուլում առաջարկների առումով կարելի է փաստել որոշակի համակարծություն փորձագետների շրջանում:

Այն հարցին, թե ի՞նչ կարծիք ունեն ՀՀ «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» նոր օրինագծի վերաբերյալ, հետազոտությանը մասնակցած փորձագետներից երեքը (20%) հստակորեն դրական են գնահատել օրինագիծը՝ ակնհայտ համարելով դրա անհրաժեշտությունն ու արդիականությունը: 33%-ը միանշանակ դեմ կամ միանշանակ կողմ կարծիք չեն հայտնում, քանի որ գտնում են, որ դրանով փորձ է արվում կարգավորելու միաժամանակ մի շարք հիմնահարցեր, և որոշ ասպեկտների առումով դրական են գնահատում օրինագիծը, սակայն նաև տեսնում են բազմաթիվ բացեր ու անհասկանալի դրույթներ: Փորձագետների կեսը (47%) ունեն հստակ բացասական դիրքորոշում տվյալ օրինագծի վերաբերյալ: …>>>

ՖՈԿՈՒՍ ԽՄԲԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հունվար-մարտ, 2018

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2016 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը նախարարին կից Կոլեգիայի նիստի ընթացքում իր ելույթում առաջ քաշեց «Ազգ-բանակ» գաղափարախոսության հայեցակարգը:

Ծրագիրը միանաշանակ չընկալվեց հասարակության կողմից, և ձևավորվեց տեսակետների բազմազանություն ինչպես հատուկ փորձագիտական խմբերի, այնպես էլ լայն հասարակական դիսկուրսում (ԶԼՄ):

Այս նախագծի շրջանակներում իրականացվել է «Ազգ-բանակ» գաղափարախոսության հանրային փորձաքննություն՝ տվյալ դոկտրինի խորը վերլուծություն իրականացնելու նպատակով:Նախագծի նպատակով և խնդիրներով սահմանված հարցերի շրջանակը ուսումնասիրելու և վերլուծելու, ինչպես նաև «Ազգ-բանակ» հայեցակարգի վերաբերյալ նոր հանրօգուտ առաջարկների մշակման նպատակով սույն հետազոտության ընթացքում կիրառվել է որակական հարցազրույցների ֆոկուս խմբերի մեթոդը, որին մասնակցել են Հայաստանի քաղաքացիական պետական և ոչ պետական բուհերի ուսանողներ: …>>>

Мир сегодня

Трансформация политической культуры в АрменииАнна ПАМБУХЧЯН
Аналитик
Ереван

Итоги событий, имевших место в Армении в апреле-мае 2018 года, для многих пока не заметны визуально. Тем не менее, политическое движение весны 2018 года, которое многие называют «Бархатной революцией», явило собой трансформацию политической культуры и публичного образа мышления в Армении, позитивное воздействие которой на укрепление демократических ценностей станет более заметным через несколько лет. …>>>

«Издержки» борьбы с коррупцией и армянская действительность

 


Рубен МЕГРАБЯН
Редактор Русской версии «Аравот»
Ереван

Новое правительство Армении объявило о начале масштабной борьбы против системной коррупции. Премьер-министр Никол Пашинян заявил о том, чтобы никто не ждал от него каких-либо компромиссов с коррупцией.

Бархатная ненасильственная революция в Армении была бы невозможной, если бы функционирование прежней власти не было столь неэффективным и не было бы всеобщего чувства многолетнего топтания на месте – социально-экономического, политического, внешнеполитического; если не было бы очевидным, что всепоглощающая коррупция сверху донизу стала источником институциональной деградации, «венцом» которой должен был стать переход Сержа Саргсяна из кресла президента в кресло премьер-министра, согласно новой Конституции, написанной, как потом показало время, именно для «узаконивания» этой процедуры.

…>>>

Как превратить студенческое движение в результатМкртич КАРАПЕТЯН
Журналист
Ереван

В Бархатной революции, имевшей место в Армении, особую роль сыграло студенчество. Масштабы участия студенчества, высокий уровень самосознания и его действия отличались от прежних студенческих движений. Так же, как следует монетизировать сформированную в Армении атмосферу в конкретные действия и результаты, студенческое движение тоже пора перевоплотить в мощную, альтернативную структуру. …>>>

Об изгоях, настоящем и будущем новой Армении

 


Давид С
ТЕПАНЯН
Журналист
Ереван

23 апреля 2018 года в Армении стало легче дышать, стало как-то легче жить, а на лицах людей появилась какая-то особая улыбка, появилось какое-то новое чувство сплоченности. Все это стало итогом заявления об отставке всего одного человека. Серж Саргсян, десятилетиями занимавший ключевые должности в госуправлении, просидевший 10 лет в президентском кресле, вознамерился было править Арменией пожизненно, теперь уже из премьерского кабинета. После позорных апрельских выборов 2017-го, когда республиканское окружение Саргсяна купило голоса сотен тысяч людей за 10 тысяч драмов, казалось, что армяне обречены видеть Саргсяна у руля государства еще долгие годы. Однако, к счастью, ситуация в Армении существенно изменилась, и это дало обществу  как минимум надежду на более достойное будущее.
…>>>

Революционная Армения и мировая пресса

 


Анна БАРСЕГЯН
Аналитик
Брюссель

Публикации в мировой прессе после Бархатной революции в Армении постепенно редеют, и жизнь возвращается в «нормальное» русло. Если в прошлом месяце об Армении публиковалось множество статей и репортажей, то спустя всего месяц лишь редкие газеты обращаются к постреволюционной одиссее.

За первый месяц пребывания в должности премьера Никол Пашинян совершил три рабочих и один государственный визит, что стало индикатором внешнеполитических приоритетов. В центре внимания мировой прессы из всех этих визитов оказалось посещение Республики Арцах. …>>>