Archive for Մարտ 2013

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՔՐՈՆԻԿՈՆ (մարտ)

Մարտի 1-ի դրությամբ ԼՂՀ զբաղվածության պետական մարմիններում գրանցված աշխատանք փնտրող անձանց թվաքանակը կազմել է 3192 մարդ, որոնցից 3038-ը` կանայք, գրանցված գործազուրկների թիվը կազմում է 2949 (2852-ը` կանայք), գործազրկության նպաստ է ստանում 291 մարդ:

…>>>

Share