Tag Archive for Ջերարդ Թոալ

Վերադարձի երկընտրանքը

Ինչ կարող է մեզ սովորեցնել Բոսնիայի փորձը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման գործում

Ջերարդ ԹՈԱԼ
Վաշինգտոն

Յուրաքանչյուր հակամարտություն ուրույն է և ունի իր տարբերակիչ գծերը, որոնք հասկանալի պիտի լինեն նրանց, ովքեր փորձում են հակամարտող կողմերին տանել դեպի հաշտեցում եւ վերականգնում: Այդուհանդերձ, տարածքների եւ անկախության համար պատերազմող կողմերի միջեւ արդի բոլոր հակամարտություններն ունեն ընդհանուր կառուցվածքային բնութագիր եւ համանման երկընտրանք են ներկայացնում միջազգային այն ակտորների համար, որոնք փորձում են չեզոքացնել հակամարտության ծնունդ հանդիսացող տառապանքների ու տեղաշարժերի հետեւանքները:

…>>>

Share