Tag Archive for տպագրատուն

Շուշիի տպագրության զարգացման պատմությունից

азсдсдсдсдсд

Կարինե ՂՈՒԼՅԱՆ
«Մեսրոպ Մաշտոց» համալսարանի գրադարանավար
Ստեփանակերտ

 

Ինչպես հայտնի է՝ հայ գրքի տպագրությունը սկզբնավորվելով հայրենիքից հեռու, օտար ափերում՝ Վենետիկում (1512թ.), ճյուղավորվեց (Մադրաս, Կալկաթա, Վիեննա, Կ. Պոլիս, Զմյուռնիա եւ այլուր) ու միայն 1771 թվականին հասավ Էջմիածին: Հետեւաբար, Շուշին, հայ տպագրության այս կարեւորագույն օջախը, բուն Հայաստանում, Էջմիածնից հետո, ըստ հերթականության, երկրորդն էր, իսկ ամբողջ Այսրկովկասում երրորդը՝ Թիֆլիսից (1823թ.) հետո: Մեսրոպատառ առաջին գիրքը՝ «Պատմություն Սուրբ Գրոց» խորագրով, Շուշիում լույս տեսավ 1828 թվականին, շվեյցարացի քարոզիչների կողմից բացված առաջին տպարանում: …>>>

Share